Voorwaarden

Voorwaarden (in aanvulling op Informatie/Tarieven):

De reservering is voor huurder en verhuurder bindend.
De reservering wordt door de verhuurder per e-mail bevestigd.

De verhuurperiode voor een week loopt van vrijdag tot vrijdag. De huurder kan de woning betrekken vanaf 16.00 uur ‘s middags en dient op de vertrekdag de woning weer te verlaten voor 10.00 uur ’s morgens.

De verhuurperiode voor een weekend loopt van vrijdag tot zondag. De huurder kan de woning vanaf 16.00 uur 's middags betrekken en dient op zondag de woning weer te verlaten voor 20.00 uur s'avonds.

De woning is geschikt voor 4 personen. Verblijf van meer personen is niet toegestaan. Het aantal personen dient bij de reservering aan de verhuurder kenbaar gemaakt te worden.
Caravan, tenten e.d. zijn niet toegestaan.

Na bevestiging van de reservering door de verhuurder dient de huursom plus 100 Euro borg binnen 14 dagen gestort te zijn op rekeningnummer Rabobank 1226 68 979 t.n.v. K. Wullings te Scharendijke.
Bij niet tijdige betaling is de huurder in verzuim. Hij wordt daar door de huurder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd.

Bij vertrek wordt de woning door de huurder en verhuurder
gecontroleerd op eventuele schade en compleetheid. Ook zal gekeken
worden of het appartement in een nette staat (bezemschoon en opgeruimd) wordt afgeleverd door de huurder.
Als alles tevredenstellend is wordt de borg verrekend. (als deze eerder berekend is)


Bij annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht:
- Binnen 2 maanden voor de reserveringsdatum 50% van de huursom. (voor 2 maanden het volledige bedrag)
- Binnen 1 maand voor de reserveringsdatum 100% van de huursom.

De borg wordt ook bij annulering teruggestort.

Klachten/Problemen
De huurder dient problemen te melden aan de verhuurder.
Telefoonnummers zijn in het huis aanwezig. De verhuurder zal trachten problemen ter plaatse en met spoed op te lossen. De huurder heeft de mogelijkheid tot 1 maand na reserveringsdatum schriftelijk een klacht in te dienen bij de verhuurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en eventuele schade aan eigendommen van de huurder.Villa Lente
Kuijerdamseweg 66
4322 NM Scharendijke
Tel.: 06- 54 62 53 59
info@villalente.nl


Mietbedingungen

Die Reservierung ist für Mieter wie Vermieter verbindlich. Die
Reservierung wird vom Vermieter Email bestätigt.

Die Mietzeit für eine Woche läuft von Freitag (16.00 Uhr) bis
Freitag. Der Mieter soll nach Schlüsselabgabe die Wohnung vor 10.00 Uhr verlassen.

Mietzeit für ein Wochenende läuft von Freitag (16.00 Uhr) bis
Sonntag. Der Mieter soll nach Schlüsselabgabe die Wohnung am Sonntag vor 20.00 Uhr verlassen.

Die Wohnung ist geeignet für 4 Personen. Unterkunft vom mehr Personen ist nicht gestattet. Die Anzahl Personen soll bei der
Reservierung am Vermieter bekannt gegeben werden.
Wohnwagen, Zelte u.dergl. sind nicht gestattet

Nach Bestätigung der Reservierung muss des Mietbetrages plus €100,00 Kaution innerhalb 14 Tage auf Rechnungsnummer    12.26.68.979 Rabobank Scharendijke auf der Name von K. Wullings empfangen sein.

Falls späte Zahlung und nach Zahlungserinnerung und wann die Zahlung nicht empfangen ist innerhalb 7 Arbeitstagen nach der Zahlungserinnerung ist die Reservierung als annulliert zu betrachten.

Vor die Abreise werden Mieter und Vermieter die Wohnung besichtigen. Wenn alles unbeschädigt, komplett und nett ist, wird die Kaution zurück bezahlt.

Der Vermieter steht bei einem Rücktritt durch den Mieter unter Verlust des Anspruches auf den vereinbarten Mietbetrag angemessene Entschädigung zu. Die Rücktrittskosten betragen:

- Bis 2 Monate vor dem Reservierungsdatum 50% des Mietbetrages
- Bis 1 Monate vor dem Reservierungsdatum 100% des Mietbetrages.
Die Kaution wird zurückbezahlt (wenn diese vorher bezahlt ist)

Beschwerden/Problemen
Der Mieter dient Problemen an dem Vermieter zu melden.
Telefonnummer sind in der Wohnung vorhanden.
Der Vermieter wird sich umgehend einsetzen um die Problemen zu lösen. Der Mieter kann bis 1 Monat nach dem Reservierungsdatum schriftlich ein Beschwerden eindienen.
Der Mieter ist nicht haftbar für Person- oder Sachschaden.

Villa Lente
Kuijerdamseweg 66
4322 NM Scharendijke
Tel.: 06- 54 62 53 59
info@villalente.nl